Jogszabályok

A növényvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok

A jogszabályok aktuális szövege a Nemzeti Jogszabálytár oldalon megtekinthető, de csak a Magyar Közlönyben közzétett tartalom tekinthető jogérvényesítő hatályúnak.

Törvények

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Kormányrendeletek

328/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)‏

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

Minisztériumi rendeletek

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
(2015. december 17-én módosult!!!)

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól