ALAPSZABÁLY

NSZ alapszabály (pdf formátum, 975 Kbyte, 2016. július 15-én aktualizálva)

Pénzügyi beszámolók

A 2011. évi CVXXV tv. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése:

A 2017. április 25-i Közgyűlés 3/2017. sz. határozatával jóváhagyott 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló.

2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2015_beszamolo 2015_kieg_melleklet

2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete

retek

2011. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete:  2011_beszamolo 2011_kieg_melleklet

2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2012_beszamolo 2012_kieg_melleklet

2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2013_beszamolo 2013_kieg_melleklet

 

CÉLOK, FELADATOK

Az NSZ

A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület (NSZ) 2004. június 2-án alakult a korábbi MAVESZ – Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövetség tagjaiból.

Az Egyesület fő feladata a növényvédő szereket termelő és/vagy importáló tevékenységre Magyarországon bejegyzett gazdasági vállalkozások szakma-specifikus érdekképviselete.

Szövetségünk 2005. novemberében társult tagként csatlakozott az Európai Növényvédelmi Szövetséghez (European Crop Protection Association: ECPA).

 

Az NSZ elősegíti

 • a növényvédő szerek biztonságos kezelését, felhasználását
 • a hazai és európai szabályozások összehangolását a növényvédő szerek engedélyezését gyártását, formálását, csomagolását, terjesztését, címkézését és alkalmazását illetően
 • a növényvédő szerek ésszerű, biztonságos felhasználását a mezőgazdasági területeken, beleértve az integrált növényvédelem elveit és a környezet minőségének megőrzését

NSZ célja és feladatai

 • Az NSZ képviseli a Magyarországon bejegyzett növényvédőszer-gyártó cégek, illetve képviseleteik szakmai érdekeit.
 • Ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást.
 • Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.
 • A tagok közös érdekeinek megfelelően szolgáltatási tevékenységet is folytat.
 • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mind azon kérdésekben, amelyek a tagok közös érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek, így különösen:
 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban és a hatóságként működő szervezeteknél
 • a nemzeti és a nemzetközi szövetségekkel, intézményekkel – tagjainak érdekében és megbízásából – szerződéses kapcsolatok létesítése és ellátása (pl. ECPA)
 • az iparág általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek működtetése
 • a közvélemény tájékoztatása az ipar tevékenységéről, ismertetve a termékek területén elért tudományos haladást és a termékek alkalmazását, különös tekintettel a mezőgazdaságra, a közegészségügyre és a környezetre.

Szervezeti felépítés

 

Az NSZ döntéshozó testülete a Közgyűlés, amely határozatainak végrehajtásáért a 3 évre választott 5 tagú elnökség a felelős.

Elnök:
Kovács Gyula (DuPont)

Elnökségi tagok:
Czigány Tibor (Syngenta)
Herpai Sándor (Arysta)
Christoph Hofmann (BASF)
Tora Péter(Bayer)

Ügyvezető igazgató:
Szalkai Gábor

 

Szakbizottságok

Az NSZ Közgyűlése a növényvédőszer-ipar érdekeinek megfelelően létrehozhat szakbizottságokat, az elnökség pedig ad hoc bizottságokat létesíthet.

Az érdekképviseleti tevékenység a tagvállalatok kijelölt szakembereiből álló és a Közgyűlés által létrehozott Műszaki és Kereskedelmi Szakbizottságok keretében valósul meg. A Műszaki Szakbizottság elnöke Kratancsik Elvira (Bayer), a Kereskedelmi Szakbizottságé Herpai Sándor (Arysta).

A szövetség tagjai a kutatás, fejlesztés, termelés – környezetet is védő – szigorú normáinak betartásán túl, felelősséget éreznek a növényvédő szer forgalmazás és felhasználás körülményeinek alakulásáért is.

FILOZÓFIÁNK

Elvek és értekek az ecpa szervezetében (pdf formátum, 340 Kbyte)

ETIKAI KÓDEX

Etikai kódex (pdf formátum, 260 Kbyte)

FAO CODE OF CONDUCT

Code of conduct (pdf file, 150 KByte)

Magunkról