A gödöllői Szent István Egyetem tiszteletbeli professzori címet adományozott Antoine Messéannak, az ENDURE program koordinátorának a francia INRA mezőgazdasági kutatóintézet és a gödöllői egyetem között fennálló hosszútávú együttműködés elismeréseként. A két intézmény közötti első kapcsolat 14 évvel ezelőtt az ENDURE program előkészítő fázisában kezdődött.

Az ENDURE program célja, hogy az integrált növényvédelem területén hosszú távú együttműködéseket segítsen elő nem csak a tudósok és kutatók, hanem maguk a kutatóintézetek és az oktatási intézmények között is.

Mély elismeréssel és alázattal fogadom el a Szent István Egyetem megtisztelő díját – mondta Messéan az ENDURE magyarországi partnerének rendezvényén júniusban. A szakember több mint 20 éve koordinálja a fenntartható mezőgazdasági rendszerek fejlesztését és új modellek kialakítását célzó nemzeti és európai projekteket.

Messéan szerint tevékenysége során a tudomány és az oktatás, valamint az egyes tudományágak elkülönülése volt a legnagyobb kihívás, miközben éppen e tudományágak közötti együttműködés fejlesztése lenne a legfontosabb törekvés. Szintén személyes tapasztalata, hogy a különböző intézetek, egyetemek, a politikusok és az egyes országok kutatást és fejlesztést elősegítő szervezetei között sem tökéletes a kooperáció. Ezért a legnagyobb feladatot abban látja, hogy ez a széttöredezettség megszűnjön. E cél megvalósítása az ENDURE (Diversifying Crop Protection) program 14 évvel ezelőtti indulása óta közös törekvése a programban részt vevő kutatóknak, intézeteknek, így a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézetének is.

A programban részt vevő 15 szervezet egyikeként a Szent István Egyetem, Növényvédelmi Intézetén keresztül, Kiss József professzor irányításával, az egyetem meglévő oktatási szaktudására alapozva elsősorban közös tréningek és oktatási programok szervezésével vette ki a részét – emelte ki Messéan. Emellett a gödöllői egyetem részt vett többek közt a kukorica integrált növényvédelmét, valamint a feromonok használatát célzó kutatásokban is.

Az ENDURE program 2010-es hivatalos befejezését követően a kutatókból és intézményekből álló hálózat tovább folytatta működését immár önfenntartó intézményként, amely az európai integrált növényvédelem stratégiai fórumaként funkcionál. Ennek az összeurópai kutatói csoportnak egyik leginkább meghatározó résztvevője a gödöllői egyetem növényvédelmi intézete – mondta a díjazott szakember.

Antoine Messéan és Kiss József az ERA-NET C-IPM-ben, az európai integrált növényvédelem koordinációs programjában is közösen dolgoznak. A programban a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézete képviselte Magyarországot, Kiss József pedig a program társvezetőjeként dolgozott. Ezalatt az idő alatt a francia INRA is fogadott fiatal magyar tudósokat a gödöllői egyetemről és fejlesztette kapcsolatait más magyar intézetekkel és szakemberekkel is.