Workshop a vegyi anyagok biztonságos használatáról
Az Európai Bizottság 2014. szeptember 16-án, Brüsszelben rendezi meg munkaértekezletét a vegyi anyagok biztonságos használatáról. 2015. június 1-től a gyártóknak, importőröknek, továbbfelhasználóknak és a forgalmazóknak a vegyi anyagok (anyagok és keverékek) osztályozását, címkézését és csomagolását az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP rendelet) megfelelően kell kialakítani. A határidő közeledtével, a keverékekkel foglalkozó vállalatoknak új kihívásokkal kell szembenézniük. Az Európai Bizottság nagy hangsúlyt fektet a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) érintő kérdésekre, így az új feladatokhoz igazodó időbeni ütemezés és a KKV-k sajátos igényeihez igazodó gyakorlatias megoldások egyaránt napirenden lesznek. A rendezvényen képviseltetik magukat ipari szövetségek, tanácsadó cégek, kereskedelmi egyesületek, valamint a nemzeti kompetens hatóságok és nemzeti tájékoztató szolgálatok munkatársai.

The workshop aims to address the challenges faced by companies and in particular SMEs to comply with the new rules for classification, labelling and packaging of mixtures introduced by the CLP regulation (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). The workshop will bring together stakeholders such as industry, trade unions, and consumer associations, as well as competent authorities. All organizations whose members need to know about and/or comply with the regulation are invited to participate and contribute to the discussions, and to help spreading the message to companies e.g. about how to update their chemicals labels by the deadline of 1 June 2015

Agenda
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/events/index_en.htm#h2-1

Live streaming from the EC
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/events/index_en.htm#h2-1