Növényvédő szerek és élelmiszerek: egy szem a láncban

A növényvédőszer-ipar a sok közül csak egy szereplője az élelmiszerláncnak. Mint ilyen, elfogadja és üdvözli azt a kritikus figyelmet, ami körülveszi. Úgy gondoljuk, felelőségünk van az élelmiszerlánc többi szereplőjével való együttműködésben és abban, hogy figyeljünk és őszintén reagáljunk a fogyasztók szermaradékokkal kapcsolatos véleményére.

Mindannyian biztonságos élelmiszert akarunk

A növényvédő szerek felhasználása után nagyon kis mennyiségű hatóanyag marad a növényen/növényben, ezt nevezzük szermaradéknak. A növényvédőszer-ipar megérti, hogy ez sok fogyasztót aggaszt, bár a szerek gyártására, forgalmazására, felhasználására vonatkozó nagyon szigorú szabályozás és ellenőrzés biztosítja, hogy a fogyasztót nem éri olyan hatás, mely az egészségét károsítaná. A szermaradék-problémakör alanya a lakosság és a média figyelmének – a kockázatok napirenden tartása nagy kihívás nem csak a növényvédő szer ipar, hanem az egész élelmiszerlánc számára.

A maradékok alacsony szintje biztonságos

Az EU-ban végzett rendszeres ellenőrzések igazolják, hogy az élelmiszerek alacsony szermaradék szintje biztonságos a fogyasztók számára. Az EU szermaradék vizsgálati programjai évről-évre mutatják, hogy egyetlen fogyasztó sincs kitéve, függetlenül korától és nemétől, olyan szintű szermaradék terhelésnek, ami károsítaná az egészségét. Miközben a növényvédőszer-iparnak kötelessége együttműködni minden érdekelttel a maradékok lehetőleg minél alacsonyabb szintjének biztosításában, fontos emlékeztetni ara, hogy az Európai Bizottság rendszeresen megállapítja: a maradékok alacsony szintje biztonságot jelent a fogyasztók számára.

A maradékok minimalizálása közös erőfeszítés eredménye

A növényvédőszer-ipar folyamatosan törekszik arra, hogy lehetőség szerint a szermaradékok tovább csökkenjenek és a termékeket szakszerűen használják. Az ipar együttműködik a mezőgazdasági termelőkkel, az élelmiszerkereskedelemmel és az élelmiszeriparral a növényvédő szerek szakmailag megfelelő felhasználása érdekében, mely önmagában is segít a maradékok minimalizálásában.

Az ilyen együttműködés emeli a mezőgazdasági termelés színvonalát és mutatja az ipar elkötelezettségét az élelmiszerlánc más szereplőivel együtt az olyan kihívások kezelésére, mint amit a szermaradékok jelentenek. A mezőgazdasági felhasználókat ösztönözzük arra, hogy a felhasználási dózisokat pontosan számítsák ki és a kijuttatás pontossága megfelelő legyen. A növényvédőszer-ipar maga is kulcsfontosságú forrás a gazdálkodó közösségek számára a szakképzés támogatásával, szakirodalom, tájékoztatók biztosításával és mindennel, ami segít a szermaradékok minimalizálásában. Nagyon sok gazdálkodó maga is fordul

szaktanácsért a hatóságok vagy szolgáltató szervezetek specialistáihoz. Ez növeli a biztonságot, hasonlóan ahhoz, mint amikor a gyógyszerhasználat helyessége érdekében gyógyszerészünkhöz fordulunk.

A megengedett növényvédőszer-maradék

A megengedett növényvédőszer-maradék (angol rövidítése szerint: MRL) az a maximális mennyisége a hatóanyag ill. aktív bomlástermékei maradékának, amely a táplálékban (annak felületén vagy belsejében) jogilag szabályozottan megengedett.

Az MRL-t független hatóságok nagyon nagy biztonsággal állapítják meg. Az esetek döntő többségében nincs veszélyeztetve a fogyasztók egészsége, ha az MRL-t alkalomszerűen túllépik, mivel azt messze a biztonsági határok alatt határozzák meg.

Az MRL-t széleskörű toxikológiai vizsgálatok alapján, a helyes mezőgazdasági gyakorlat figyelembe vételével állapítják meg. Több nagyságrendnyi, lényeges különbség van a toxikológiai szempontból még megengedhető, és a rendeletileg meghatározott szint között, a biztonság tehát igen nagy. Ennek tudható be, hogy ha esetenként az MRL-t túl is lépnék, az nagyon ritkán jelentene bármilyen kockázatot a fogyasztó egészségére. Valóban, az EU hivatalos programjaiban 1996 óta vizsgált több százezer vizsgálati minta közül csak mintegy tucatnyi esetben merült fel elméleti aggály.

Az EU-ban a növényvédő szereket csak akkor engedélyezik, ha az élelmiszerekben található szermaradék valamennyi fogyasztó számára biztonságos, függetlenül korától és nemétől – beleértve a magzatokat, csecsemőket, gyermekeket. A növényvédőszer-ipar szorosan együttműködik tudományos intézetekkel, kormányokkal és hatóságokkal annak érdekében, hogy termékei mindenki számára biztonságosak legyenek.

Vizsgálat, vizsgálat, vizsgálat

A növényvédő szerek a legszigorúbban szabályozott mesterségesen előállított vegyi anyagok közé tartoznak, és a gyógyszerekhez hasonló vizsgálatokon mennek keresztül. Bármilyen egészségi aggályt, mely a szermaradékokhoz kapcsolódik, nagyon szigorú kísérletek adatai alapján ítélnek meg. Ezek a vizsgálatok nemzetközileg meghatározott irányelvek szerint történnek és szigorúan szabályozott eljárási rendjük van.

Jogi biztosítékok

A szigorú uniós engedélyezési folyamat biztosítja, hogy a növényvédő szerek a fogyasztók szempontjából is biztonságosak legyenek. Az ipar teljes mértékben támogatja azt az általánosan igényelt folyamatot, amely nem csak a növényvédő szerek biztonságosságát vizsgálja, de teljesen független intézmények vesznek benne részt és a közvélemény figyelemmel kísérheti. Mielőtt a forgalmazást és a felhasználást engedélyeznék, minden növényvédő szernek szigorú jóváhagyási eljáráson kell keresztülmennie. Minden lehetséges veszélyt gondosan elemeznek a vizsgálati adatok alapján, melyek magukban foglalják a hatásossági, kémiai, humán-egészségügyi és környezeti adatokat. A kötelező vizsgálatok széles skálájának elvégzése után egy növényvédő szer csak akkor kap engedélyt, ha hatásos a károsítók ellen, és használata biztonságos az ember és környezete szempontjából.

Kockázat és veszély

Ahhoz, hogy a növényvédőszer-maradékok egészségügyi kockázatát megértsük, meg kell különböztetnünk a veszélyt az expozíciótól (kitettségtől). Például egy almán/almában található szermaradék veszélyt jelenthet, melyet az alkalmazott szerek toxicitása (mérgezősége) és mennyisége határoz meg. Ha azonban a fogyasztó nem eszik ebből az almából, a veszélyeknek nincs kitéve, így gyakorlatilag nincs kockázat – a fogyasztó szervezete nem találkozik a magas szermaradékkal. Csak az lehet kockázatos, ha a fogyasztó – kitéve magát a veszélynek –rendszeresen nagyon sok almát eszik nagyon magas szermaradékokkal. Azaz: önmagában a szermaradék nem kockázatos – a kockázat az elfogyasztott mennyiségtől, a rendszerességtől és a szermaradékok szintjétől függ.

Ahhoz, hogy valamilyen ártalom kockázatot jelentsen, veszélynek kell lennünk kitéve, azaz valaminek, ami potenciálisan ártalmas. Ha nem vagyunk kitéve ennek a veszélynek, akkor nincsen kockázata a potenciális ártalomnak.

Az expozíciónak azt a szintjét, mely semmilyen ártalmat nem okoz, NOAEL-nek rövidítik. (No Observable Adverse Effect Level = megfigyelhető ártalmas hatást nem okozó szint) Az állatkísérletekben meghatározott legalacsonyabb NOAEL értéket százszoros biztonsággal adaptálják az emberre. Ez a százszoros biztonsági faktor messzemenően alkalmasnak bizonyult a fogyasztóknak a szermaradékoktól történő megóvásában. Különböző megfontolásokból a hatóságilag megengedett szermaradékok valójában még ennél is sokkal alacsonyabbak (a helyes mezőgazdasági gyakorlat figyelembe vétele).

A növényvédő szer használattal járó nagyon alacsony kockázatot össze kell hasonlítani azzal a sok gazdasági, környezeti és társadalmi előnnyel, amit az alkalmazás eredményez. A növényvédő szerek megvédik a növényeket a károsítóktól és több, hozzáférhető élelmiszert biztosítanak a fogyasztóknak.

Károsítóktól mentes élelmiszer

A maradékok jelentette potenciális kockázatot reálisan kell összevetnünk a növényvédő szer használat előnyeivel. Nagyon sok kártevő és betegség támadja a kultúrnövényeket és szennyezi táplálékunkat. A növényvédő szerek segítenek abban, hogy védekezzünk a különböző rovarok, atkák, gombabetegségek ellen, melyek egyébként elszaporodva fertőznék élelmiszereinket, és lényegesen csökkentenék termelhető mennyiségüket.

Élelmiszer kínálat és a fogyasztói választás

Azzal, hogy lehetővé válik a friss zöldség és gyümölcs termésátlagát folyamatosan magas szinten tartani, a növényvédő szerek hozzájárulnak e friss termékek viszonylag alacsony árához. Ez biztosítja, hogy mindenki, jövedelemszintjétől függetlenül egyre inkább megengedheti magának a friss termékek fogyasztását, ami egyértelműen kulcsfontosságú az egészséges táplálkozásban.

Intelligens vita

A növényvédőszer-ipar hisz abban, hogy az élelmiszerlánc többi szereplőjével intelligens vitát lehet folytatni.

A fogyasztóknak és képviselőiknek joguk van arra, hogy a növényvédő szerekkel kapcsolatos kockázatokról saját véleményük legyen. A növényvédő szer ipar támogatja ezt a jogot, információkat szolgáltat és ösztönzi a vitát.

(Forrás: ECPA: Field2Fork)