Az NSZ

A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület (NSZ) 2004. június 2-án alakult a korábbi MAVESZ – Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövetség tagjaiból.

Az Egyesület fő feladata a növényvédő szereket termelő és/vagy importáló tevékenységre Magyarországon bejegyzett gazdasági vállalkozások szakma-specifikus érdekképviselete.

Szövetségünk 2005. novemberében társult tagként csatlakozott az Európai Növényvédelmi Szövetséghez (European Crop Protection Association: ECPA).

 

Az NSZ elősegíti

 • a növényvédő szerek biztonságos kezelését, felhasználását
 • a hazai és európai szabályozások összehangolását a növényvédő szerek engedélyezését gyártását, formálását, csomagolását, terjesztését, címkézését és alkalmazását illetően
 • a növényvédő szerek ésszerű, biztonságos felhasználását a mezőgazdasági területeken, beleértve az integrált növényvédelem elveit és a környezet minőségének megőrzését

NSZ célja és feladatai

 • Az NSZ képviseli a Magyarországon bejegyzett növényvédőszer-gyártó cégek, illetve képviseleteik szakmai érdekeit.
 • Ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást.
 • Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.
 • A tagok közös érdekeinek megfelelően szolgáltatási tevékenységet is folytat.
 • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mind azon kérdésekben, amelyek a tagok közös érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek, így különösen:
 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban és a hatóságként működő szervezeteknél
 • a nemzeti és a nemzetközi szövetségekkel, intézményekkel – tagjainak érdekében és megbízásából – szerződéses kapcsolatok létesítése és ellátása (pl. ECPA)
 • az iparág általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek működtetése
 • a közvélemény tájékoztatása az ipar tevékenységéről, ismertetve a termékek területén elért tudományos haladást és a termékek alkalmazását, különös tekintettel a mezőgazdaságra, a közegészségügyre és a környezetre.

Szervezeti felépítés

 

Az NSZ döntéshozó testülete a Közgyűlés, amely határozatainak végrehajtásáért a 3 évre választott 5 tagú elnökség a felelős.

Elnök:
Kovács Gyula (DuPont)

Elnökségi tagok:
Christoph Hofmann (BASF)
Tora Péter (Bayer)
Matthew Pickard (Syngenta)
Wirth László (Sumi Agro)

Ügyvezető igazgató:
Szalkai Gábor

 

Szakbizottságok

Az NSZ Közgyűlése a növényvédőszer-ipar érdekeinek megfelelően létrehozhat szakbizottságokat, az elnökség pedig ad hoc bizottságokat létesíthet.

Az érdekképviseleti tevékenység a tagvállalatok kijelölt szakembereiből álló és a Közgyűlés által létrehozott Műszaki és Kereskedelmi Szakbizottságok keretében valósul meg. A Műszaki Szakbizottság elnöke Kratancsik Elvira (Bayer), a Kereskedelmi Szakbizottságé …. (….).

A szövetség tagjai a kutatás, fejlesztés, termelés – környezetet is védő – szigorú normáinak betartásán túl, felelősséget éreznek a növényvédő szer forgalmazás és felhasználás körülményeinek alakulásáért is.

NSZ

The Hungarian Crop Protection Association (hereinafter: HuCPA) was set up on 2 June 2004 from the members of the earlier Pesticide Industry Professional Association.

The main objective of HuCPA is to protect the professional/technical interest of companies of manufacturers and/or importers of plant protection products (hereinafter: PPPs) registered for this activity in Hungary.

As an associate member, HuCPA joined to the European Crop Protection Association (hereinafter. ECPA) in November 2005.

Objectives and tasks of HuCPA is to

 • represent professional/technical interests of manufacturers of PPPs and their representations registered in Hungary
 • conclude agreements and contacts among the members
 • pay attention to domestic and foreign processes of development, production, trade and economics and, on this basis, provide information to members
 • provide services, in compliance with the members’ common interests
 • initiate, coordinate and organise common actions in all issues raised in order to enforce members’ common interest, such as:
 1. representation of professional interest in legislation and with bodies acting officially,
 2. with national and international associations, institutions – on behalf of and commissioned by its members – concluding and performing contractual contacts (eg. ECPA)
 3. operating information and monitoring systems supporting the general interests of the industry
 4. providing information to the general public on the activity of industry, including knowledge on the scientific progress of products, application of the products, with particular attention to agriculture, public health and the environment

HuCPA promote

 • harmonisation of Hungarian and European legislation on authorisation, manufacturing, formulation, packaging, distribution, labelling and application of PPPs.
 • reasonable and safe application of PPPs on agricultural lands, including the principles of integrated pest management and safeguarding of the quality of the environment.
 • safe handling and use of PPPs

Organizational Structure

 

HuCPA’s decision-making body is the General Assembly. A 5-member presidency, elected for 3 years, is responsible for the performance of the General Assembly’s decisions.

President:

Gyula Kovács (DuPont)

Members of presidency:

Matthew Pickard (Syngenta)
László Wirth (Sumi Agro)
Christoph Hofmann (BASF)
Péter Tora (Bayer)

Managing Director:

Gábor Szalkai

Committees
Regarding the interests of pesticide industry, the General Assembly of HuCPA shall create
Committees, while the presidency shall create ad hoc Committees.
Interest protection is granted by experts designated by the partner companies and is handled
within the Technical and Commercial Committees set up by the General Assembly.

President of the Technical Committee is Elvira Kratancsik (Bayer), president of the Commercial Committee is ….. (….).

In addition to strict observance of criteria on research, development and production (including environmental protection), the HuCPA members are responsible for the circumstances of placing on the market and use of PPPs.