Kézikönyv a felszíni vizek növényvédő szer szennyezését csökkentő eljárásokról

Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) vízvédelmet támogató programjának (TOPPS) keretében magyar fordításban megjelent egy kézikönyv, amely a felszíni vizek növényvédő szer szennyezésével foglalkozik. A két részből álló könyv a diffúz szennyező források közül a kijuttatáskor jelentkező permetlé elsodródásból eredő, illetve a kijuttatás után a lefolyás és erózió útján történő növényvédő szer szennyezések kockázatát és a lehetséges csökkentő eljárásokat mutatja be.

A kézikönyv a növényvédő szerek célterületről történő elmozdulását kiváltó és befolyásoló tényezőket annak függvényében ismerteti, hogy melyek azok, amelyek a gazdálkodás révén befolyásolhatók. Míg a környezeti tényezők (időjárás, vízgyűjtő, domborzat, alkalmazási terület) alig vagy egyáltalán nem befolyásolhatók, addig az agrotechnika egyes elemeivel a gazdálkodó mérsékelni tudja a környezet növényvédő szerrel történő szennyezésének kockázatát.

A kézikönyv bemutatja a környezet növényvédő szer szennyezésének kockázatát csökkentő helyes gazdálkodási gyakorlat közvetlen és közvetett beavatkozási intézkedéseit. Részletesen felsorolja a helyes növényvédelmi, elsősorban a permetlé elsodródást csökkentő kijuttatási eljárásokat (permetező berendezés, szórófejek, permetezőgép beállítás és üzemeltetés) és talajvédelmi, különösen az erózióvédelemi eljárásokat (talajművelés, talajvédő növénysávok, talajtakarás, vízvisszatartó és hordalékfelfogó létesítmények. A kézikönyv segít abban, hogy milyen elsodródás, lefolyás és erózió csökkentő eljárásokat válasszunk annak érdekében, hogy a kockázati szint csökkenjen.

Különösen aktuális a permetezőgépek beállításával kapcsolatos rész. 2016-ban az Európai Unió tagországaiban a permetező berendezések rendszeres felülvizsgálata kötelezően megkezdődik. A könyv permetlé elsodródással foglalkozó részének egyik legrészletesebb fejezete a permetezőgépek beállításával és helyes üzemeltetésével foglalkozik, hogy az elsodródás csökkentő technológiák alkalmazásával az érzékeny területek, közülük kiemelten a felszíni vizek minél kisebb mértékben szennyeződjenek növényvédő szerekkel.

A könyv dr. László Péter talajtani szakértő, tudományos munkatárs (MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet) és a Növényvédőszer Gyártók és Importőrök Szövetsége munkatársai szerkesztésében jelent meg.

A kézikönyv elérhető a www.topps-life.org weboldalon.