Az Európai Növényvédelmi Szövetség (European Crop Protection Association, – ECPA) több éve végzi a vizek növényvédő szer szennyezettségének csökkentésére irányuló vizsgálatait, tagvállalatain keresztül.
2015-tel a magyar Növényvédő-szer Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület is felvételt nyert az ECPA anyagi támogatásával három éven keresztül folytatandó TOPPS-Prowadis elnevezésű vízminőség fenntartó programban. A program során az un. pont- és diffúz jellegű vízszennyeződés források megszüntetését illetve csökkentését tűztük ki célul.

A pont szennyeződések elsősorban a permetlé előkészítésnél, permetezőgépek tisztításánál, tárolás, szállítás során léphetnek fel.

A diffúz (kiterjedt) szennyeződés forrása lehet pl. a permetlé elsodródás, lejtős területeken fellépő talaj erózió során történő lefolyás fordulhat leggyakrabban elő.

A fentiekkel kapcsolatos tájékoztató anyagokat lefordítattuk, jelenleg a nyomdai előkészítés folyik. Az információkat a növényvédelmi szakemberek részére történő továbbképzések, bemutatók során kívánjuk  ismertetni, a rendelkezésre álló 3 éves periódusban.
Célunk a növényvédő szerek alkalmazás-biztonságával, egyben a hatékonyság növelésével kapcsolatos ismeretek terjesztése. Végső célunk pedig a növényvédő szer használattal kapcsolatban fellépő kockázat csökkentése, a környezet, a felhasználó, a fogyasztó biztonságának és a növényvédelem társadalmi elfogadásának növelése.

A program hivatalos honlapja: http://www.topps-life.org/

Dr.Kádár András
főtitkár