Sajtóközlemény (2015.10.15)

A vizek védelme, tisztaságuk fenntartása a közérdeklődés előterében álló témák között szerepel, mivel a víz az élet egyik alapvető feltétele.

Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) munkájának egyik alappillére a vízvédelem. A szervezet elkötelezett abban, hogy a fenntartható mezőgazdaság érdekében folyamatosan javítani kell a növényvédő szerek helyes használatát, amelybe beletartozik a vizek növényvédő szer terhelésének minél nagyobb mértékű csökkentése. Ezért döntött az ECPA úgy, hogy a nemzeti szövetségek, köztük az NSZ EGYESÜLET bevonásával és számos  partnerszervezet segítségével olyan eljárásokat, ajánlásokat és képzési anyagokat készít és széles körben propagál, melyekkel a magas szintű vízvédelem megvalósítható és tartalma közös megállapodáson alapul. Ennek egyik alapja a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat – HMGy).

A vízvédelmi célokat szolgáló fejlesztések teljes mértékben illeszkednek az EU vonatkozó szabályozásaihoz, mint pl. a Víz Keretirányelv, vagy a Peszticidek Fenntartható Használatáról szóló irányelv. Munkánk eredményeként indult el 2005-ben (számos EU-s tagállam érintettjeinek bevonásával) a TOPPS program, melyet az ECPA, illetve az első három évben az EU Life alapja finanszírozott.

A TOPPS projektek kezdetben a pontszerű forrásokból származó szennyezés csökkentésével foglalkoztak. Ilyen típusú szennyeződés a permetező gépek tisztításakor, ürítésekor vagy a permetlé csöpögésekor keletkezik. 2011-óta a komplexebb problémát jelentő diffúz forrásokból származó – elsősorban a permetlével szennyeződött vizek lefolyása és a permetezés során fellépő elsodródás – szennyeződések csökkentése lett a vízvédelmet szolgáló Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) célja.

Reméljük, hogy a kidolgozott HMGy jó alapként szolgál az alkalmazók, szaktanácsadók és minden érintett informálása, képzése során, akár egészen eltérő körülmények között is: oktatótermekben, a tábla szélén, bemutatók közben. Az Európai Növényvédelmi Szövetség és az NSZ Egyesület elkötelezettek a HMGy terjesztésében.

Köszönjük valamennyi partner és szakértő- szakigazgatási szervek, a növényorvosi kar, egyetemek és kutató intézetek munkáját és támogatását. Reméljük, hogy a vizek védelmére kidolgozott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat elterjed és hozzájárul a növényvédő szerek fenntartható használatához.

NSZ_uj                        Topps_logo_FIN                           Ecpa_logo2

A program hivatalos honlapja: http://www.topps-life.org/

A közlemény megjelenései:
Agrárágazat XVI. évfolyam 11. szám 2015. november
Agrofórum 26. évfolyam 2015. november
Agronapló 2015. november
MezőHír XIX. évfolyam 2015. nov.-dec.
Agroinform 2015. december 8.About the project