Bemutatkozunk

A Magyar Növényvédelmi Szövetség (NSZ/HuCPA) fő feladata a növényvédőszer-gyártó és/vagy forgalmazó – Magyarországon bejegyzett – gazdasági vállalkozások szakma-specifikus érdekképviselete.

A Szövetség tagjai a kutatás, fejlesztés, gyártás – környezetet is védő – szigorú normáinak betartásán túl felelősséget éreznek a növényvédő szer forgalmazás és felhasználás körülményeinek alakulásáért is.

Éppen ezért küldetésünknek tekintjük a felhasználók és a fogyasztók tájékoztatását az iparág tevékenységéről, az elért tudományos eredmények ismertetését, a termékek helyes alkalmazásának elősegítését, különös tekintettel a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokra, az emberi egészség és a környezet védelmére.

 

Történetünk

Az NSZ 2004. június 2-án alakult meg, Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület néven, a korábbi MAVESZ – Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövetség tagjaiból.

Szövetségünk 2005-ban társult tagként csatlakozott az Európai Növényvédelmi Szövetséghez (European Crop Protection Association: ECPA), amelynek rendes tagja.

2017 közepe óta Magyar Növényvédelmi Szövetségként (Hungarian Crop Protection Association, HuCPA) folytatjuk tevékenységünket.

 

Az NSZ elősegíti

 • a növényvédő szerek biztonságos kezelését, felhasználását
 • a hazai és európai szabályozások összehangolását a növényvédő szerek engedélyezését gyártását, formálását, csomagolását, terjesztését, címkézését és alkalmazását illetően
 • a növényvédő szerek ésszerű, biztonságos felhasználását a mezőgazdasági területeken, beleértve az integrált növényvédelem elveit és a környezet minőségének megőrzését

 

NSZ célja és feladatai

 • Képviseli a Magyarországon bejegyzett növényvédőszer-gyártó cégek, illetve képviseleteik szakmai érdekeit.
 • Ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást.
 • Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.
 • A tagok közös érdekeinek megfelelően szolgáltatási tevékenységet is folytat.
 • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok közös érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek, így különösen az alábbi ügyekben:
 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban és a hatóságként működő szervezeteknél
 • tagjainak érdekében és megbízásából szerződéses kapcsolatok létesítése és ellátása nemzeti és a nemzetközi szövetségekkel, intézményekkel (pl. ECPA)
 • az iparág általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek működtetése
 • a közvélemény tájékoztatása az ipar tevékenységéről, ismertetve a termékek területén elért tudományos haladást és a termékek alkalmazását, különös tekintettel a fenntartható mezőgazdaságra és környezetvédelmre.

 

Szervezeti felépítés

Az NSZ döntéshozó testülete a Közgyűlés, amely határozatainak végrehajtásáért a 3 évre választott 5 tagú elnökség a felelős.

Elnök:
Kovács Gyula (FMC)

Elnökségi tagok:
Hajnal Gábor (BASF)
Kratancsik Elvira (Bayer)
Czigány Tibor (Nufarm)
Dobai Tibor (Syngenta)

Ügyvezető igazgató:
Görög Róbert

Szakbizottságok

Az NSZ Közgyűlése a növényvédőszer-ipar érdekeinek megfelelően létrehozhat szakbizottságokat, az elnökség pedig ad hoc bizottságokat létesíthet.

Az érdekképviseleti tevékenység a tagvállalatok kijelölt szakembereiből álló és a Közgyűlés által létrehozott Műszaki és Kereskedelmi Szakbizottságok keretében valósul meg. A Műszaki Szakbizottság elnöke Kratancsik Elvira (Bayer). A Műszaki Szakbizottság munkáját segíti az Engedélyezési és a Fenntarthatósági és Érdekképviseleti Munkacsoport, ezek vezetői József Csilla (Syngenta) és Szalkai Gábor (Bayer).

Szervezeti ábra

Tagjaink

A Magyar Növényvédelmi Szövetségnek 15 vállalat tagja. A tagsági viszonyt a rendes tagok esetében a Közgyűlés, a társult tagoknál az elnökség hagyja jóvá.
Taglista és belépési nyilatkozat

CropLife Europe: elvek és értékek

Vevőcentrikusság 
Azonosulunk a vevők elképzeléseivel, mint egész tevékenységünk fő hajtóerejével, miközben felelősséggel óvjuk az emberi egészséget és környezetet.

Elismerés 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy felelős, elkötelezett és értékes partnerek legyünk és így kivívjuk mások elismerését. Tiszteletben tartjuk mások nézeteit és értékeit, valamint őszinte, emberséges tevékenységét.

Nyíltság 
A kommunikáció tevékenységünkben alapvető elsődlegességet élvez. Annak érdekében, hogy a társadalom jobban megértse iparágunkat, mi pedig a társadalmat, valamennyi kapcsolatunkban nyitottak vagyunk az aktív párbeszédre, véleménycserére.

Elkötelezettség 
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon szolgáljuk tagjainkat és partnereinket.

Technológia 
Hiszünk azokban az előnyökben, melyeket a technika eredményez az emberi haladásban és a fenntartható mezőgazdaságban. Hiszünk a tudományban, mint a fejlesztés motorjában és a hatósági döntések alapelvében. Hiszünk a növényvédő szer ipar által kínált technológiák kiegészítő és szinergizáló sajátosságában.

Fenntarthatóság 
Üzleti partnereinket, a szaktanácsadókat, hivatalos szerveket és a szakintézményeket ellátjuk gyakorlati tanácsokkal, információkkal és eszközökkel, ami segítséget nyújt a mezőgazdaságban egy fenntarthatóbb gyakorlat és politika fejlesztéséhez és végrehajtásához.

Csapatmunka 
Egy jobb piaci környezet kialakítása érdekében közös csapatban dolgozunk együtt, kihasználva a tapasztalatok, lehetőségek és erőfeszítések közös erejét.

Tisztesség 
Minden tekintetben az üzlet etika és a tisztesség legmagasabb kívánalmai szerint járunk el. Felelős polgár- és alkalmazottként teszünk eleget kötelezettségeinknek.

Partnerek

NAK   

Pénzügyi beszámolók

A 2011. évi CLXXV tv. által előírt közzétételi kötelezettség alapján:

A 2024. május 14-i Közgyűlés 7/2024. (2024.05.14.) számú határozatával jóváhagyott 2023. évi egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklete.

A 2023. május 18-i Közgyűlés 7/2023 (2023.05.18.) számú határozatával jóváhagyott 2022. évi egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklete.

A 2022. május 26-i online Közgyűlés 5/2022 (2022.05.26) számú határozatával jóváhagyott 2021. évi egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklete,

A 2021. május 26-i online Közgyűlés 2/2021 (2021.05.26) határozatával jóváhagyott és az OBH honlapján közzétett 2020. évi egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklete.

A 2020. június 15-i online Közgyűlés 2/2020 (2020.06.15.) határozatával jóváhagyott 2019. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és kiegészítő melléklete

2019. május 17-i Közgyűlés 3/2019 (2019.05.17) határozatával jóváhagyott és az OBH honlapján közzétett 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló.

A 2018. május 14-i Közgyűlés 3/2018 sz. határozatával jóváhagyott 2017, évi egyszerűsített pénzügyi éves beszámoló és kiegészítő melléklete.

A 2017. április 25-i Közgyűlés 3/2017. sz. határozatával jóváhagyott 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló.

2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2015_beszamolo 2015_kieg_melleklet

2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete

2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2013_beszamolo 2013_kieg_melleklet

2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete: 2012_beszamolo 2012_kieg_melleklet

2011. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és melléklete:  2011_beszamolo 2011_kieg_melleklet

Európai Átláthatósági Nyilvántartás

A Magyar Növényvédelmi Szövetség / Hungarian Crop Protection Association nevű szervezet azonosító száma az átláthatósági nyilvántartásban: 807308029484-06

FAO CODE OF CONDUCT